Inlösen av Ekfors kraft avhandlas idag

Idag börjar förhandlingen mellan Ekfors kraft och energimarknadsinspektionen i fastighetsdomstolen i Luleå angående ett inlösen av Ekfors kraft AB. Det är en mellandom som ska avhandlas vilket innebär att det är frågan om det ska bli inlösen eller inte som ska tas upp.

Processen är det första steget tas om Ekfors krafts framtid, om det ska inlösas och staten tillfälligt tar över eller om Mikael Styrman även i fortsättningen är den som styr företaget.

Att Ekfors kraft hamnat i det läge att de hotas av inlösen beror på att de inte samarbetat i de olika rättprocesser de varit inblandade i när de inte skött sina åtaganden som de varit skyldiga till enligt lagen.

Bland annat så har Ekfors kraft AB inte lämnat in en ny koncessionsansökan i tid och de har heller inte lämnat in rapporter till Energimyndigheten som de är skyldiga till.

Vid måndagens förhandling ska det förhandlas om en mellandom, om det blir inlösen eller inte. Beslut i frågan kommer om ett par veckor. Det beslutet kan överklagas i flera instanser vilket också är troligt oavsett vilket beslut fastighetsdomstolen kommer med, säger Bo Lindqvist som företräder Ekfors kraft.

Men om det efter överklagningar skulle beslutas om inlösen så kommer det att bli en ny förhandling vid ett senare tillfälle om vilken ersättning Mikael Styrman ska få för företaget.

Enligt Ekfors krafts företrädare Bo Lindqvist så är det ett stort ärende eftersom det gör ett ingrepp i den grundlagsskyddade äganderätten. Klockan nio börjar förhandlingen i fastighetsdomstolen som beräknas pågå hela dagen.