Myndighet vill tvångsinlösa Ekfors kraft

När rättegången mot Ekfors kraft inleddes idag yrkade energimarknadsinspektionens advokat Michael Lettius att domstolen ska ge staten rätt att lösa in Ekfors kraft på grund av att elförvaltningen inte skötts tillfredsställande, enligt myndigheten.

Energimarknadsmyndigheten vill att domstolen i en så kallad mellandom ska besluta om tvångsköp av Ekfors kraft, och att staten ska få ta över företaget omedelbart efter domen utan att invänta prövning av den i högre instans.