100 miljoner satsas på gruvforskning

Den statliga myndigheten Vinnova och svensk gruvindustri, genom Stiftelsen mineralindustrins teknikutveckling (MITU), har slutit avtal om ett nytt gruvforskningsprogram. Satsningen på 100 miljoner kronor ska stärka den svenska gruvindustrins position och konkurrenskraft.

Under fem år ska det satsas minst 100 miljoner kronor, varav den offentliga delen utgör 50 miljoner kronor och gruvindustrin tillför minst lika mycket.

De 100 miljoner som avsätts på forskningen är för dom kommande fyra åren. Bland annat ska prospekteringen, alltså sökandet efter malm, bli effektivare för att säkra framtida råvarutillgångar.

- Det är mycket positivt att vi nu har ett framtidsinriktat forsknings- och utvecklingsprogram för en bransch som är viktig för landets uthålliga konkurrenskraft och tillväxt, säger Lars-Eric Aaro, direktör på LKAB.

Gruvforskningsprogrammet ska bland annat satsa på:

  • Säkrad råvaruförsörjning genom prospektering
  • Ökad konkurrenskraft genom utveckling av produktionsteknik
  • Ökad kunskap i partikelteknologi inom gruvindustriella processer
  • Resurseffektiv utvinning av basmetaller
  • Minskad miljöbelastning vid gruvhantering