Gränsvärdet mot silikos ger inte tillräckligt skydd

Gränsvärdet för kvarts är för högt och ger inte tillräckligt skydd mot silikos. Det visar en stor studie av svenska gruvarbetare. Men Arbetsmiljöverket har ändå inga planer på att ändra gränsvärdet.

Forskarna har undersökt dödligheten i silikos mellan år 1953-2000 i en studie som omfattar 7 729 gruvarbetare från Norrbotten, som alla exponerats för kvarts. Man har också studerat dödsfallsregistret och analyserat 3 239 luftmätningar från arbetsplatserna mellan år 1965-1999.

Slutsatsen är att det finns en allvarlig risk att få silikos om man arbetar med kvarts i 45 år, även på arbetsplatser där mängden partiklar från kvarts ligger på samma nivå som gränsvärdet som är 100 mikrogram per kubikmeter luft.

- Vad gränsvärde bör sänkas till vet jag inte. Men det nuvarande gränsvärdet ger inte ett fullgott skydd, säger Bengt Järvholm till Dagens arbete.

Bengt Järvholm är professor i yrkes- och miljömedicin på Umeå universitet och en av forskarna bakom studien.

Men på Arbetsmiljöverket planeras inga förändrade gränsvärden.

- Det pågår inget gränsvärdesarbete för kvarts, säger avdelningsdirektör Marianne Walding på Arbetsmiljöverket.

Som skäl anger Arbetsmiljöverket att myndigheten utsatts för kraftiga nedskärningar. Det kommer att bli mycket mindre resurser att arbeta med nya gränsvärden.