SAS kabinpersonal varslade om strejk

Fackförbundet HTF har varslat om strejk för 800 kabinanställda på SAS från klockan 05.00 fredag den 25 maj 2007. Dispens från strejken medges under perioden 11 juni-12 augusti för att i möjligaste mån undvika störningar i flygtrafiken under semesterperioden.

Eftersom arbetsgivaren, sedan i november 2006, vägrat påbörja reella förhandlingar om löner anställningsvillkor, och förbättringar av arbetsmiljön säger sig förbundet inte se någon annan utväg än att säga upp kollektivavtalet.