Unik rättegång om kraftbolag

Måndagens rättegång vid fastighetsdomstolen i Luleå mellan Energimarknadsinspektionen och Ekfors Kraft var unik. Det var första gången som staten begär inlösen av ett kraftbolag. Myndigheten och dess representanter pekade på en rad brister som gör att Ekfors kraft är olämplig att driva elbolag. Ekfors kraft och dess företrädare menade att det saknas skäl för inlösen och att det skulle vara ett rättsövergrepp om det skedde.

Det som rätten bland annat diskuterade under måndagens långa förhandling var risken att Ekfors kraft skulle stänga av strömmen helt till abonnenterna. Via flera förhör ville Energimarknadsinspektionen påvisa att ett hot om att stänga av strömmen helt finns och har funnits. Bland annat så ska Mikael Styrman ha uttryckt det efter att nättarifferna höjdes med 33 procent. De kunder som inte betalade höjningen skulle bli utan ström.

Energimarknadsinspektionen menade att det enda som återstår är inlösen eftersom Ekfors kraft inte skött sina åtaganden som lagen kräver. De pekade också i slutpläderingen på att rätten skulle se till den allmänna misskötseln av bolagen.

- I grund och botten handlar det om Mikael Styrman har vilja och förmåga att följa gällande lagstiftning. Det har rått missförhållanden år efter år, och bolaget har inte gjort något åt det, det här är det yttersta medlet, sade Michael Lettius, som representerade Energimyndigheten.

Men Mikael Styrman och hans försvarare menade att det saknas skäl för tvångsinlösen och pekade på det välskötta nätet med få driftstörningar.

- Det skulle vara ett rättsövergrepp om det skulle bli inlösen, sa Bo Lindqvist företrädare för Ekfors Kraft.

Den 13 juni faller dom och om det då blir inlösen vill Energimyndigheten få tillgång till bolaget direkt med ett så kallat förhandstillträde.

Ekfors krafts ägare Mikael Styrman säger att han tar saken på allvar och hoppas att rättvisan ska segra.

- Jag tror på det opolitiserade ämbetsmannasveriges återuppsåndelse, säger Mikael Styrman innan han beger sig hem efter en nio timmar lång rättegång vid fastighetsdomstolen i Luleå.