Stort intresse för mångkulturella frågor

I Älvsbyn lockar en kommande föreläsning om vårt mångkulturella samhälle en stor publik. Mer än dubbelt så många som beräknat har anmält sig till föreläsningen som ska öka kunskapen om invandrares kulturella, språkliga och religiösa bakgrund.

Se möjligheterna och inte bara problemen är temat när Vuxenutbildningen i Älvsbyn satsar på en föreläsningsdag för bland annat lärare och vårdpersonal i Norrbotten och Västerbotten.

Man genomför den här temadagen för att öka kunskaperna om flyktingar och invandrares språkliga, kulturella och religiösa bakgrunder. Ett ämne man hade hoppas skulle locka runt 50 personer, men där dubbla antalet anmält sig.