Kameror ska användas i björnforskning

Jägare vill att åteljakten ska införas och forskare har därför ansökt om bidrag för att ta reda på hur björnar äter på utlagd mat, så kallad åtel.

Forskare vill med hjälp av kameror ta reda på hur björnarna äter på utlagd mat, så kallad åtel. Skandinaviska björnprojektet i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och norska myndigheter ansöker om finansiering för att få svar på dessa frågor.

Anledningen är att man från jägarhåll vill man återinföra åteljakt som har varit förbjuden sedan 2001. Forskningen ska sedan ge beslutsfattarna ett bättre underlag när frågan om åteljakt åter ska prövas.