Drastisk ökning av könsbytesansökningar

Antalet ansökningar om könsbyte har ökat drastiskt. Sedan det 1972 blev lagligt i Sverige att byta kön har runt 600 personer i landet genomgått den här processen. Även om det är relativt få som varje år ansöker så har det skett en tredubbling på 15 år enligt Owe Bodlund, samordnare för könsbytesfrågor i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

För tio femton år sedan var det cirka 15 ansökningar per år och idag ligger siffran på 50-60 stycken. Ökningen är mest tydlig när det gäller biologiska män som vill byta kön till kvinnor. Det finns en ökande tendens även för biologiska kvinnor men den är inte lika stor.

Owe Bodlund, samordnare för könsbytesfrågor i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. vet inte hur det kan komma sig. Han tror att det har att göra med en ökad acceptans i samhället och att det är mer öppet och tolerant idag.

-Det är lättare att komma ut som transsexuell idag och det finns mer kunskap och mindre fördomar. Sedan kan det finnas något i kulturen som understödjer det här men det är bara en gissning som jag har, säger Owe Bodlund.

Han tycker att det är viktigt att människor har möjligheten till ett könsbyte. Människor som vill byta kön men inte får göra det får ett livslångt lidande. Många lever ett olyckligt liv och väldigt många har självmordstankar.

-Vi vet att 80-90 procent är väldigt nöjda, tycker att de fungerar bättre och har högre kvalité i livet efter könsbytet, säger Owe Bodlund.