Rymlingarna hittade

De 21 ungdjur som rymde från en hage i Lillpite i natt har kommit tillrätta. Leif Bergström är glad och lättad över att de hittat rymlingarna.