Vägverket konsult utreder järnvägsarbete

Banverket har skrivit avtal med Vägverket konsult om arbetet på Järnvägsutredningens del mellan södra Gäddvik och Luleå.

I och med att järnvägen kommer att passera bebyggda miljöer är det extra viktigt att studera påverkan på stadsbilden och sociala konsekvenser menar utredningsledaren Malin Fahller på Banverket.

Det finns också många tekniska frågor att ta ställning till innan Banverket kan välja vilken järnvägskorridor som ska studeras vidare i nästa skede. Exempelvis ska bro- och tunnelfrågor utredas i ett särskilt PM.

Byte på gång
Förutom de tekniska utmaningarna för passagen av Luleå finns också några andra skäl till varför utredningen startas just nu. Banverket är på gång att byta ut signalställverket på Luleå bangård och lite längre framåt i tiden finns också planer på att bygga om hela bangården för att få en effektivare hantering av trafiken.

Fler markområden
Flytten av kombiterminalen till Gammelstad har frigjort en del markområden runtikring bangården i Luleå. Innan dessa kan exploateras i någon form måste vi veta mer om hur en framtida Norrbotniabana ska angöra Luleå.

Målsättningen med järnvägsutredningen är att på saklig grundbesluta om vilken järnvägskorridor som ska studeras vidare i nästa skede. För att kunna göra detta är det viktigt att utreda och beskriva vilka konsekvenser de olika alternativen medför.