Tusentals pensioneras i Norrbotten

Under de kommande åren fram till 2015 väntas runt 3000 personer att gå pension i Norrbotten. Främst är det inom vårdyrkena och Länsarbetsnämnden är angelägna att utbilda ny arbetskraft.

Nu börjar 40-talisterna gå i pension och varje år väntas omkring 3 000 personer i Norrbotten sluta sitt arbete under tiden fram till 2015. Enligt Inger Oja på Länsarbetsnämnden är det framförallt vårdyrkena som drabbas av stora avgångar.

- Alla yrken i vården berörs. Det är även där vi har ett ökande behov av arbetskraft framöver eftersom vi får en allt äldre befolkning. Det blir nu en utmaning för länet att utbilda ny arbetskraft, säger hon och hoppas att ungdomar utbildar sig så att de kan få ett arbete och bo kvar i länet.

Det är alltså många fyrtitalister som nu börjar närma sig 65 år och ska gå i pension. Enligt Länsarbetsnämnden handlar det varje år om 150 undersköterskor, 135 vårdbiträden och 100 sjuksköterskor i länet. Andra yrken med många blivande pensionärer är ingenjörer, lärare och elektriker. För Länsarbetsnämnden gäller det nu att utbilda ny arbetskraft.