Ljusådammen hotas av höga flöden

Bodens energi har begärt hjälp från räddningstjänsten för att klippa upp större hål i dammluckorna i Ljuså. Det är för att kunna öka avrinningen från magasinet.

Vattnet i magasinet stiger snabbt och för att minimera risken att dammen ska svämma över och förstöras vill Bodens energi, som äger dammen, öka utflödet genom dammluckorna.