Minister vill slopa värnplikt i fredstid

Försvarsminister Mikael Odenberg vill att det ska vara frivilligt att göra lumpen under fredstid. Om det däremot blir krig ska det vara en plikt för både killar och tjejer. Joakim Rönnström som ligger inne som beredskapssoldat på F21 i Luleå gillar Odenbergs förslag. I år är det drygt 5 000 värnpliktiga som rycker in i lumpen i Sverige och för ett tiotal år sedan var det 40 000. I vaktkuren på flygfotilljen F21 i Luleå sitter åtta av dem som ligger inne just nu.

Försvarsministern Mikael Odenberg vill att pliktlagen tas bort i fredstid och då ska de som vill mest och är mest lämpliga få göra lumpen.

Först i orostider när det finns risk för att Sverige blir indraget i krig ska själva plikten att göra lumpen för alla unga killar och tjejer börja gälla.

-Vi utbildar en väldigt liten del av åldersklassen och det gör att det är motiverat att diskutera vilken lagstiftning vi har i botten för uttaget, säger Mikael Odenberg.

Det finns de som ser problem med att ställa om från frivillig lumpen för killar och tjejer under fredstid till faktisk plikt när det blir oroligt. Björn Körlöf, generaldirektör på Pliktverket, tror att ett sådant politiskt beslut kan ta för lång tid.

-För de som ska utbildas och sättas i beredskap ska ju finnas tillgängliga om någonting händer, säger Björn Körlöf.

Kristoffer Lindgren i vaktlaget på F21 i Luleå tycker systemet med en frivillig lumpen skulle bli rätt likt som det är idag eftersom de som inte vill lätt slipper att göra lumpen.