Renbergs pensionspengar i Obol

Anledningen till konflikten mellan Luleå Hockey och Mikael Renberg är att hans pensionpengar placerats i Obol och att Renberg efter det anklagar klubben för avtalsbrott. Vad avtalsbrottet består i är ännu oklart. Det kom fram vid den presskonferens som Luleå Hockey hade under fredagen.

I ett brev som Luleå Hockey skrivit står det bland annat:

”Renberg hade på egen begäran placerat pensionspengar i Obol. Dessa pengar har nu av kända skäl frusit inne. Det är, av förståeliga skäl, mycket frustrerande för honom.

Två dagar efter den känslosamma presskonferensen där Mikael förklarade varför han lämnar Luleå Hockey kommer ett brev till föreningen där han via sin advokat anklagar oss för avtalsbrott.

Idag finns det ingen som kan säga vilket slut Obol-affären kommer att få, inte Mikael, inte Luleå Hockey, och inte någon annan heller. Att i detta läge inte ta ansvar för sina egna handlingar utan istället försöka övervältra bördan på Luleå Hockey känns bara sorgligt. Detta krav ingick också i det avtalsförslag som vi sade nej till.

För oss råder det inga tvivel om vad det verkliga skälet är till varför Mikael lämnar föreningen. Det faller på sin orimlighet att man kan spela i en förening som man anser sig ha en ekonomisk tvist med.”

Vidare står det i brevet:

”I slutet av förhandlingarna bestämde vi oss för att inte förlänga samarbetet. Det kändes därför bra när han själv tog beslutet att lämna oss.”

Stämningsansökan ska lämnas in
Enligt Mikael Renberg har Luleå Hockey varit drivande på att placera pengarna i Obol säger hans ombud Per Liljekvist idag. Han tycker att det är beklagligt att klubben har presskonferens och påstår att det gått till på detta sätt.

– Det kommer ju visa sig sedemera precis hur detta ligger till och att Luleå Hockey inte har uppfyllt en av paragraferna i det avtal som finns, säger Per Liljekvist.