Kommunhusets gatustädare får ledigt

I Arvidsjaur är en del kommunanställda inom den kommunala vården missnöjda över att de bara får en lott när de går ut på Arvidsjaurs städdag den 24e maj , på sin fritid. Anledningen är att personalen i kommunhuset som städar på gator och torg, får ta ut så kallad klämtid för besväret.

När Arvidsjaur har städdag på torsdag kan anställda i kommunhuset ta ut en så kallad klämtid för besväret. Personalchefen Jan Ask på Arvidsjaurs kommun svarar att de olika personalkategorierna har olika arbetstider enligt avtal och att man inte kan stänga vissa arbetsplatser, exempelvis äldreboenden för att de anställda ska få gå ut och städa.

- Vi är beroende av att ha arbetande personal på vissa vårdområden. Och kan inte ta in vikarier av ekonomiska skäl där, säger han.

Men ni kan alltså stänga kommunhuset , en klämdag som fredagen efter Kristi himmelfärdsdag?

-Ja vi klarar servicen i kommunhuset, som vi ska ha enligt lag, säger Jan Ask.