Samvetsstress leder till utbrändhet

Vårdanställda med höga ambitioner riskerar att brännas ut eftersom de ofta tvingas kompromissa med sitt samvete. Det visar ny forskning vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. På fredag i nästa vecka lägger doktoranden Ann-Louise Glasberg fram sin avhandling där hon undersökt sambandet mellan så kallad samvetsstress och utbrändhet.

I undersökningen som har gjorts vid Umeå universitet kan forskare se att det är ganska många som upplever ett dåligt samvete och då speciellt för att inte ha tid att ge den vård som de anser att patienterna behöver.

De ser ett väldigt starkt samband mellan de som har mycket dåligt samvete eller samvetsstress och de som har höga poäng på en utbrändhetsskala.

Svårt att hinna
Det är främst de som tycker att de inte hinner med, att tiden går för fort som ligger i riskzonen. Sedan är det att de tycker att arbetet är så krävande och att de inte orkar med privatlivet och att andras förväntningar på arbetsinsatsen är så hög att de inte klarar av det.

Ann-Louise Glasberg, doktorand, menar att det är svårt att sänka ambitionsnivån eftersom de arbetar med människor.

Vill ha en diskussion
Hon tror att vi måste börja diskutera kring vilka förväntningar och krav som finns på vårdpersonal och att kraven måste bli mer realistiska.

- Idag finns det ganska höga ideal i vården på vad som är god och rätt vård och det är inte så lätt att sänka de här idealen och sänka förväntningarna, säger hon.