Ökad övervakning i fjällen

Hur slår klimatförändringarna i fjällen? Det satsar länsstyrelsen nu på att kartlägga och övervaka. Tanken är att hålla norrbottningarna uppdaterade om klimatförändringens effekter på hemmaplan. 

Det här är ett nystartat samarbete mellan länsstyrelserna i fjällänen och med fjällforskarna i framförallt Abisko och Tarfala.

Länsstyrelserna planerar att ha en likadan miljöövervakning så att man kan jämföra resultat, till exempel över hur trädgränsen förflyttas, växtssäsongen förlängs och hur snötäcket minskar.

- Vi måste ju veta vad som händer i Norrbotten. Förhoppningsvis ska vi framåt i tiden på ett lättfattligt sätt presentera data på vilka effekter vi har av klimatförändringarna, säger Bengt Landström som jobbar på länsstyrelsens miljöanalyshenhet.

Andreas Gyllenhammar på länsstyrelsen i Jämtland har tagit initiativet till klimatsamarbetet. Och det var rädsla hos länsinvånarna som fick honom att agera.

- De börjar bli bra pålästa på de globala effekterna. Men vad som kommer att hända regionalt med våra fjäll och våra vintrar. Det är folk väldigt oroliga över. Vi känner att länsstyrelsen måste börja mäta och följa upp förändringarna och informera om dem. Och samarbetet med forskningen gör att vi kan optimera vår övervakning, säger Andreas Gyllenhammar.