Naturen genomsyrar all undervisning

Naturen och ett aktivt miljötänkande genomsyrar all undervisning från förskolan till årskurs sex vid sameskolan i Gällivare. Renarna och deras mat används i matematiken och eleverna får lära sig att leva med naturen.

Samerna ses som ett naturfolk som lever med naturen, och sameskolan som ligger i utkanten av Gällivare, har nära till skogen och sjön. Här finns de praktiska förutsättningarna för att lära barnen en skonsam relation till naturen.

Från allra första början får eleverna lära sig att vårda naturen. Gudrun Kuhmunen som är rektor vid sameskolan berättar hur naturen och renen blir ren matematik hos de yngre barnen.

- Man pratar väldigt mycket om Moder Jord. Det innebär ett speciellt förhållningssätt och stor respekt för naturen. Och att man lånar naturen från nästa generation, säger Gudrun Kuhmunen.

Besöket i rengärdet användes i matematiken

Vid två tillfällen i år har sameskolans elever besökt rengärden för att mata renar. Efter besöken har renmatningen blivit till matematik. Genom att med lek bygga upp rengärdena i skolan har barnen efter givna förutsättningar fått räkna ut hur mycket mat renarna ska ha för att må bra. Renmatningen blir matematik.

- Vi hade symboler för siffrorna vi hade prickarna bredvid symbolen, och vi hade fodercentralen i Gällivare som räknade hur mycket mat de skulle ha. Eleverna räknade själva, det gjordes en rund hage och det har också med matematik att göra. Vi utgick från naturen och från att mata renar, och en dag gjorde vi matematik, säger Gudrun Kuhmunen.

Eleverna tänker även på framtida generationer

Janni Klemensson och Johan Kuhmunen går i klass 5 i sameskolan i Gällivare och där är naturen ständigt närvarande under skoldagen.

- Det är viktigt att bevara naturen så att den finns kvar om några år, säger Janni Klemensson.

- Våra barn och barnbarn, om vi får några, ska kunna vara i naturen och det ska vara lika fint som nu, tycker Johan Kuhmunen.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
E-post: maritha.mossberg@sr.se