Just nu

Ny satsning på Tornedalen

En stor satsning på företagande och utveckling i Tornedalen kan bli möjlig inom kort. Inom ramen för EU-programmet Leader kan man på landsbygden beviljas pengar för att utveckla livskvalitén, bredda företagandet och förbättra konkurrenskraften. Pengarna på 6 miljoner kronor varje år fram till 2013 kommer från Jordbruksverket och EU, i samarbete med länsstyrelsen.