Max 50 km/h på E 4

Vägverket har sänkt hastigheten på E4 mellan trafikplatsen Råneå norra och Töre fram till den sista juli. Max 50 km/h gäller på flertal sträckor, i båda riktningarna. Anledningen är att fräsningsarbeten och stenplockning pågår. Därefter väntar mittvajerräcken och ny beläggning.