Slutbud framlagt till SAS Sverige

Ett slutbud har lagts fram av medlarna till SAS Sverige och fackförbundet HTF. Om det inte skrivs ett avtal innan fredag kommer 800 kabinanställda gå ut i strejk.

Medlarna har lagt fram ett slutbud till SAS Sverige och fackförbundet HTF som organiserar de kabinanställda. Senast på onsdag morgon måste parterna svara, uppger Dagens Industris nätupplaga.

De 800 kabinanställda som varslet gäller går i strejk på fredag om avtalet inte är i hamn tills dess. SAS Sverige har svarat med att varsla om lockout efter helgen.

Budet innehåller löneökningar på totalt 10,3 procent över 38 månader, plus en del ändringar som medlarna inte vill berätta om i detalj.