Skogssameby överklagar dom

Länsrätten och kammarrätten har slagit fast att Gällivare skogssameby måste betala ut ersättning till några av byns medlemmar för renar som har rivits av lo och järv. Samebyn överklagar kammarrättens dom till Regeringsrätten. Byn har hela tiden hävdat att medlemmarna inte har rätt till ersättning eftersom de låtit sina renar beta utanför byns område.