Höga flöden i vattendrag

SMHI varnar för höga flöden i Muonioälven och Kalixälven från Tärendö till mynningen i havet. Samma gäller för små och medelstora vattendrag i de nordligaste delarna av fjällen.