Historisk militärövning i Haparanda

På fredag inleds en historisk militärövning i östra Norrbotten där 300 svenska och finska hemvärnsmän ska öva tillsammans. Syftet med övningen som har namnet ”Gränsälv 07” är att länderna i framtiden ska samarbeta vid olika kriser.

Militärövningen som inleds på fredagen är historisk på så vis att den aldrig tidigare genomförts. De svenska och finska hemvärnsmännen blir först i landet med övningen som ska leda till ökat samarbete över gränserna vid krissituationer som exempelvis översvämmningar.

Sammanlagt är de 300 hemvärnsmän från Haparanda kommun, kompaniet som finns i Haparanda och ett antal enheter från övriga delar av bataljonen. Krisscenariot jämförs med händelsen i New Orleans. Ett stort vattenflöde uppstår i älven så att det svämmar över en hel del i områden av Haparanda.

-Det är där övningen startar och vår uppgift är att stödja räddningstjänst och polis, säger Nils-Göran Strömbäck,chef för Gränjägarbataljonen .

Allmänheten kommer inte att påverkas av övningen i någon större utsträckning. De kommer att se grönklädda i Haparandaområdet och hemvärnsflyget kommer att flyga över området längs älven och fotografera och inhämta information.