Många tillfrisknar från anorexi

För 20 år sedan var oron stor för hur det skulle gå för alla unga som drabbades av anorexi. Men de flesta blir friska och dödligheten är mindre än man tidigare trott visar en långtidsstudie från Umeå universitet som har gjorts i bland annat Norrbotten.

Psykologen Karin Nilsson har följt en grupp unga flickor i norra Sverige som fick diagnosen anorexi i början på 80-talet för att se hur de mådde i vuxen ålder och resultatet är förvånande positivt. Efter åtta år var det 68 procent och efter 16 år var det 85 procent som hade tillfrisknat.

Anorexia nervosa drabbar oftast tonårstjejer och yttrar sig som självsvält. Bantning och utseendefixering kan vara en utlösande faktor men i de flesta fall finns även djupare orsaker till svälten som en negativ självbild och höga prestationskrav.

Stöd från familjer och vänner, meningsfulla aktiviteter och behandling både i form av psykologiskt stöd och matträning är viktiga skäl till att patienter tillfrisknar. Studierna visar även vikten av att inte avbryta behandlingen för tidigt.

-Rätt många blir friska efter två år men en hel del behöver längre tid innan man har tillfrisknat, säger Karin Nilsson, psykolog.