Evig tjäle försvinner

Den ständiga tjälen, permafrosten, håller på att helt försvinna ur myrarna. Mycket har hänt i trakterna kring Abisko bara under de senaste fem åren.

På Stordalsmyren öster om Abisko märks stor skillnad sedan mätningarna började på 70-talet. Ungefär 60 procent av permafrosten har försvunnit.

- På de myrar vi mäter runt Abisko kan man i medeltal säga att för fem-sju år sen var tjockleken på torven som tinar ovanpå permafrosten 50-60 centimeter. Idag har det tinade lagret ökat med två-fyra decimeter, säger Christer Jonasson, vid Abisko naturvetenskapliga station.

I några myrar vid Katterjåkk och Riksgränsen har det redan blivit så att frosten helt släpper på sommaren.

- Orsaken till att permafrosten tinar är den temperaturökning vi har noterat och även att det har kommit ovanligt mycket snö de senaste åren. Snötäcket isolerar och därmed har också permafrost försvunnit, berättar Christer Jonasson.

Konsekvensen av det här är en ond cirkel. När det blir varmare och tjälen försvinner släpper myrarna ifrån sig stora mängder koldioxid och den mer aggressiva växthusgasen metan.

- Det spär på den accelererande växthuseffekten ytterligare när atmosfären tillförs stora mängder växthusgaser, säger Christer Jonasson.