Svenska företagare utpekas som fifflare

Företagare i Sverige pekas ut som fifflare i hemliga rapporter till EU-kommissionens bedrägeribyrå Olaf. I Norrbotten och Västerbotten har knappt hundra projektägare anmälts av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Norrbotten har namngivit 97 olika projektägare i Norrbotten och Västerbotten. De företag, stiftelser, universitet och kommuner som anmäls till EU-kommissionens bedrägeribyrå Olaf har ingen vetskap om detta har gjorts och kan därmed inte bemöta anklagelserna.

Oftast är det inga brottsliga gärningar det handlar om utan exempelvis slarv när de sökt EU-pengar till ett projekt eller fyllt i en blankett fel, enligt NSD. Uppgifterna används sedan i bedrägeribyråns underrättelsearbete.