JAS-olycka utreds med flygsimulator

Statens haverikommission inledde under måndagen simulatortester för att försöka utreda vad som gick fel när ett JAS-plan störtade i Vidsel den 19 april. Testerna görs med hjälp av en dynamisk flygsimulator där man kan återskapa den G-kraft som piloten utsattes för i kabinen innan det störtade.

När planet störtade sköts piloten ut ur planet och haverikommissionen har kunnat konstatera att piloten själv inte drog i handtaget till raketstolen. Med hjälp av flygsimulatorn hoppas man få reda på vad som gick fel när raketstolen aktiverades.