Jägarna vill skjuta 60 björnar

Jägareförbundet i Norrbotten vill att 60 björnar ska få skjutas i samband med årets björnjakt. Det är samma krav som förra året men då minskade naturvårdsverket tilldelningen till 33 björnar, och av dom sköts 25. Jägareförbundet vill också att åteljakt på björn ska bli tillåtet igen.

Viltvårdsnämnden där bland annat jägarorganisationer, representanter från friluftslivet och markägare ingår och som är rådgivande till Länsstyrelsen har gett sitt medgivande till kravet på 60 björnar.

Innan länsstyrelsen i Norrbotten kommer med sitt yttrande ska också den regionala rovdjursgruppen där bland annat representanter från rennäringen finns med uttala sig.

Kring midsommar väntas naturvårdsverket komma med besked om hur många björnar som får skjutas.