SMHI varnar för höga flöden

SMHI varnar för mycket höga vattenflöden i Mounioälven uppströms sammanflödet med Torneälven.

I Kalixälven från Tärendö till mynningen i havet, i Torneälven från Kurravaara till mynningen i havet, och i Lainioälven från Lannavaara till sammanflödet med Torneälven varnas för höga flöden.

SMHI har också utfärdat en allmän varning för höga vattenflöden i små och medelstora vattendrag i nordligaste Lapplandsfjällen.