"Kaliber" följer upp Obol-granskningen

Det är fortfarande oklart hur stora tillgångar som den omtalade idrottssponsorn Obol har och det lär dröja innan utredningen är klar.