Petersen förslås få egen gata

En Luleåbo vill att kommunalrådet Karl Petersen ska få en gata uppkallad efter sig. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i sägs att Namnlösa gatan i centrala stan bör få namnet Karl Petersens gata.

Frågan ska behandlas av kommunstyrelsen, men byggnadsnämnden har redan föreslagit avslag med hänvisning till att man bör vara försiktig med gatunamn efter enskilda personer.