Snö och is smälter och havsnivån stiger

En miljörapport “Global Outlook for Snow and Ice” offentliggjordes i Tromsö på måndagen av Achim Steiner som leder FN:s Miljöprogram UNEP. Det mesta av snö och is på jorden är raskt minskande och kan påverka 40 procent av jordens befolking i form av översvämningar och höjda havsnivåer.

En miljörapport “Global Outlook for Snow and Ice” offentliggjordes i Tromsö på måndagen av Achim Steiner som leder FN:s Miljöprogram UNEP. Det mesta av snö och is på jorden är raskt minskande.

Snötäcket på land på norra halvklotet har minskat med 7 till 10 procent under de senaste 30 till 40 åren.

Även i  de flesta alpina områden har snötäcket krympt märkbart.

Den snöfria säsongen blir längre och längre över hela norra jordklotet.

Havsisarna i de arktiska områdena har minska 6 till 7 procent under vintrarna och med 10 till 12 procent under somrarna.

Isen har också blivit 10 till 15 centimeter tunnare på de senaste 30 till 40 åren.

─ För mig är det särskilt oroande att se hur den globala uppvärmningen blir till en självuppfyllande process. De globala klimatutmaningarna kan bara lösas på politisk väg, säger Achim Steiner.

Havsnivån beräknas stiga 20 till 80 centimeter detta århundrade, men den är också beroende av de osäkra beräkningarna av tillskottet från smältande glaciärer.

Bangladesh, Nederländerna och andra låglänta områden kommer att se många negativa konsekvenser om havsnivån stiger ett par meter, enligt FN-rapporten.

Torgeir Skeie, Stig-Arne Nordstrom
www.euroarctic.com