Mediamångfalden i länet är hotad

Att länets två bittraste tidningskonkurrenter Norrbottens-Kuriren och Norrländska socialdemokraten är på väg att få samma ägare hotar konkurrensen. Det anser styrelsen för Norrbottens journalistdistrikt som nu uppmanar majoritetsägarna i NSD att utnyttja sin förköpsrätt och ta över ägarskapet. Detta för att få en sund medieutveckling i Norrbotten.