Scoutkår får majblommepris

Sunderby scoutkår är en av de bästa i landet när det gäller att sälja majblommor. Närmare 83 000 kronor drog sunderbyscouterna in på sin försäljning vilket gör att de kommer att få pris som en av landets bästa.