Ny kriminalvårdsenhet i Luleå

En helt ny enhet inom kriminalvården ska etableras i Luleå. Det handlar om utslussning av fångar. Totalt blir det sex platser som kommer att börja byggas senare i år.

Med utslussning menas åtgärder för att underlätta fångars övergång från tiden i fängelse till ett liv i frihet. Ett exempel är att de kan få byta från ett vanligt fängelse till en anstalt med lägre säkerhetsklass.

Utslussningen styrs av den intagnes förutsättningar att klara vistelse utanför anstalten och utslussningen sker stegvis. Även på andra håll i landet byggs utslussningsplatser och idag saknas det sådana platser i Norrbotten och Västerbotten.

- Denna process är i full gång och vi räknar med kunna starta bygget till hösten, säger Svante Lundkvist som är kriminalvårdsdirektör för Norrlandsregionen.

Tidigare hade Kriminalvården planer på att utöka ungdomsanstalten i Luleå med tio platser, men de planerna har skrotats på grund av att det inte finns tillräckligt med säkerhetsklassad mark på Porsön. I stället blir det alltså utslussningsplatser.

- Vi har haft problem med planfrågor där tidigare, men det här är en så pass öppen verksamhet så att det inte ställer till med svårigheter, säger han.