LKAB vill öppna Svappavaara

LKAB och dotterbolaget Minelco planerar att starta järnmalmsbrytning i Svappavaara. Anledningen är den stora efterfrågan på järnmalmsprodukter. Men för att återöppningen av gruvan ska bli av måste det gamla dagbrottet tömmas på vatten.

I dagsläget bedöms produktionen kunna bli cirka 500 000 ton per år. Hur många nya arbetstillfällen det skulle innebära i Svappavaara vet inte Minelcos vd Per-Erik Lindvall.

Minelco säljer industrimineralprodukter och tanken är att malmen som bryts i Svappavaara ska säljas till kunder som gör tung betong. 

Per-Erik Lindvall hoppas på snabba beslut från miljömyndigheterna.

- Våra kunder har ett stort behov av järnmalm just nu. Hur det ser ut längre in i framtiden vet vi inte. Om vi kan tömma sjön snabbt blir det här tveklöst en väldigt god affär för LKAB.  

Gruvan i Svappavaara stängdes 1983 och sen dess har det inte förekommit någon gruvbrytning i Svappavaara. När gruvan stängdes började dagbrottet att vattenfyllas och idag är det en stor sjö.

Storleken på den sjö som har bildats i dagbrottet är 1 200 gånger 800 meter och den har ett djup på 79 meter. Den innehåller 21 miljoner kubikmeter vatten.

Det LKAB vill göra nu är att tömma sjön på vatten  - en ansökan kommer att skickas in till Miljödomstolen under hösten.