Mobbning på skola i Luleå utreds

Skolverket ska granska en skola i Luleå sedan föräldrar anmält att deras dotter blivit mobbad av andra elever i hennes klass. Det var för en månad sedan som föräldrarna gjorde en anmälan till Skolverket och myndigheten ska nu utreda om kommunen levt upp till kravet på att arbeta mot kränkande behandling.