Personalen brast i vården

Läkare och sjuksköterskor vid kirurgkliniken på Sunderby sjukhus i Luleå kritiseras av Socialstyrelsen för att ha brustit i omvårdnaden av en 84-årig kvinna som behandlades för buksmärtor. Det fanns ingen, ”genomtänkt och systematisk vårdplan eller en genomtänkt strategi för smärtbehandlingen”, konstaterar styrelsen.

Styrelsen riktar även kritik mot verksamhetschefen vid kliniken för att han låtit det dra ut på tiden innan han skickade underlag för beslut till styrelsen.