Tullbevakningen måste stärkas

Efter det besök som socialdemokratiska ledamöter i riksdagens socialutskott gjort hos tullen i Haparanda på tisdagen konstaterar de att gränsbevakningen behöver förbättras längs gränsen. Det handlar om internationell brottslighet med narkotika och sexhandel och det gör att tullen har svårt att hinna med allt.

Tullpersonalen måste också få fler och modernare verktyg för att hantera brottsligheten, men också om ökat samarbete med polis och kustbevakning, anser ledamöterna.