Tömma dagbrott tar flera år

Det borde gå att tömma det gamla dagbrottet i Svappavaara utan att skada miljön. Det säger miljöhandläggare David Berggård på Länsstyrelsen apropå att LKAB utreder möjligheten att på nytt öppna gruvan i Svappavaara.

Gruvan i Svappavaara stängdes 1983 och sedan dess har dagbrottet vattenfyllts. Idag kan det liknas vid en sjö som är 1 200 gånger 800 meter och 79 meter djup.

LKAB vill nu tömma dagbrottet på vatten för att på sikt kunna bryta malm där igen. Orsaken är att LKAB:s dotterbolag Minelco, som säljer industrimineralprodukter, har behov av malm som ska säljas till kunder som gör tung betong.

Det är enorma mängder vatten som i så fall måste pumpas upp ur dagbrottet men vattenkvalitén är bra, säger David Berggård.

– Den är förhållandevis god. Vattnet innehåller visserligen förhöjda mängder koppar och kväve som härstammar från den tidigare gruvbrytningen, men vi bedömer idag inte att det krävs någon rening innan vattnet kan pumpas vidare till andra vattendrag, säger David Bergård.

Problemet är alltså inte vattenkvalitén utan hur man ska kunna pumpa upp så stora mängder vatten som 21 miljoner kubikmeter ur dagbrottet på ett sätt som inte skadar miljön.

– En möjlighet är att pumpa ut vattnet i den intilliggande bäcken Liukattijoki som mynnar ut i Torneälven, men då måste det göras i ett jämnt flöde, förmodligen under flera år, säger David Berggård.

Han bedömer att dagbrottet skulle kunna vara tömt på vatten och redo för gruvbrytning tidigast om några år.

Anneli Lindbäck, SR Norrbotten
anneli.lindback@sr.se