Fredbevarande insatsstyrka från F21

Från årsskiftet ska F21 i Luleå ha en stridsflygenhet som inom 10 dagar ska kunna verka med uppdrag inom EU. Enheten ska arbeta bland annat på uppdrag av Nordic Battlegroup, EU, NATO och FN. I första hand ska fredsbevarande insatser göras men om det krävs blir det också fredsframtvingande insatser.

Det är F21 i Luleå och F17 i Ronneby som ska dela på ansvaret med att bemanna stridsflygenheten som tas i bruk från årsskiftet. Personal från fyra olika divisioner från flottiljerna ska turas om att vara i beredskap ett år i taget.

De som ingår i styrkan gör det på frivillig basis och förutom sin egen specialistkompetens så får de 2 veckors utbildning bland annat i andra kulturer och religioner.

Hemlig trupp
Från F21 kommer 73 av de 155 personer som ingår i stridsflygenheten men vilka som ingår i truppen är hemligt. Med erfarenheter från Norge där de som skulle ingå i fredsbevarande styrkor i forna Jugoslavien blev trakasserade av intresseorganisationer så vill inte F21 gå ut med namnen som deltar.

Att nu F21 från årsskiftet ska vara beredda att åka iväg på uppdrag är stor skillnad jämfört med tidigare säger flottiljchef Lars Jäderblom.

- Det är viktigt att vi får komma iväg för att pröva organisationen.

Förändring för F21
Och att ständigt vara i beredskap kommer att bli en förändring håller flygchefen Mats Hakkarainen med om.

- Det här kommer att bli flygvapnets vardag i framtiden, det kommer att växla mellan olika förband men såhär kommer det att rulla på säger Hakkarainen.