Ny arbetsgrupp ska hantera frågan om samiska kvarlevor och heliga föremål

Sametingets styrelse har träffat ledningen för Historiska museet för att resonera kring historiska museets samlingar av samiska kvarlevor och heliga föremål. Ett resultat av mötet är att de båda parterna tillsammans med fjäll- och samemuseet Ájtte ska bilda en arbetsgrupp som ska fortsätta processen.

I oktober åker man till en konferens i Enare i Finland och då har man möjligheten att jämföra hur de övriga nordiska länderna arbetar med frågan.