Gällivare rider på en positiv våg

Det går bra för Gällivare. Framtiden för Gällivare diskuteras nu och mycket handlar om hur dessa goda år ska förvaltas. Kommunalrådet Tommy Nyström talar bland annat om vikten av snabba beslut.

Gruvnäringen storinvesterar, ungdomar får arbete, bostäder säljs för högre priser och det finns en positiv attityd i samhället.

- Nu ska alla satsa om vi ska rida på den här vågen. Det är viktigt att näringslivet och kommunen är samspelta med utbildningar och så vidare, säger Tommy Nyström (s) som är kommunalråd i Gällivare.

Tid för investeringar och att betala bort gamla skulder

Bra kan bli bättre och Tommy Nyström tycker att många lagstyrda beslut tar för lång tid. Han är orolig att företagare och kommunen tappar fart.

- Investeringar ska göras nu så att man är med på banan och att både näringslivet och kommunen har hunnit betala bort sina skulder tills de dåliga åren kommer, säger han.

Problemen idag är exempelvis bristen på arbetskraft främst inom byggsektorn och bristen på bostäder. Förvisso angenäma problem men problem som kan dämpa utvecklingen.

- Vi vet att det finns ett tryck och ett behov men vi kan inte genomföra det just nu för att det helt enkelt inte finns folk att få tag i. Risken är att vi tappar lite för mycket fart, säger Sven-Erik Svensson som är ordförande i Företagarna i Gällivare.

Viktigt att skapa gott renomé

Turistnäringen blomstrar och samekulturen som äkta kultur säljer både inom och utom landet. Bröllop med en ceremoni i Gällivare gamla kyrka, från 1747, är ett populärt koncept för utländska gäster.

- Turistnäringens bästa sätt att förvalta dessa goda år är att skapa ett gott renommé, säger Johanna Mattsson som är affärsutvecklingschef för Visit Gellivare Lapland.

Kommer människor från Stockholm eller från Italien kanske de vill bli bemötta på ett annat sätt och det är vårat sätt att förvalta, att ta hand om dem på bästa möjliga sätt, så vi får nya kunder.

- De sprider ryktet om att, i Gällivare förstår de oss, säger Johanna Mattsson.