Näringsutskottet vill sälja ut statliga bolag

Den borgerliga majoriteten i riksdagens näringsutskott stöder regeringens förslag om att sälja ut sex statliga bolag. Majoriteten avvisar Riksrevisionens kritik mot regeringens hantering av ärendet. Riksrevisionen ansåg att regeringen borde ha inhämtat yttranden från myndigheter och remissorgan.