Äldre byggnader i Malmfälten får flyttas

På torsdagen beslutade regeringen om en lagändring för att äldre byggnader i Kiruna och Malmberget ska kunna flyttas till nya platser, när marken ger vika på grund av gruvbrytningen.

Enligt lagen om tekniska krav på byggnader är ett gammalt hus som flyttas ett nybygge. Det innebär mycket höga kostnader eftersom gamla byggnader måste anpassas till dagens byggnadskrav, om bland annat säkerhet, handikappanpassning och miljö.

Dagens beslut gör att regeringen kan bevilja undantag från lagen i speciella fall som i Malmfälten.