Ny ekopark i Arvidsjaur

I mitten av juni inviger skogsbolaget Sveaskog sin 17:e ekopark. Den nya parken ligger inom Arvidsjaurs kommun och kommer att heta ekopark Dubblabergen.

Dubblabergen ligger i Norrbotten cirka fyra mil sydost om Arvidsjaur. Området bjuder på ett varierat landskap med höga berg och vidsträckta myrområden. Här finns gamla granskogar med många lövträd, brandpräglade tallhedar, björksumpskogar och porlande bäckar.

Ekopark Dubblabergen är unik på grund av dess orörda naturskogar som uppstod efter en brand på 1830-talet. Skogarna som växte upp efter branden brukades inte i störrre skala förrän på 1980-talet, utan de har fått stå orörda under nära 150 år.

Ekoparken utgörs av ett område på ca 4600 hektar, varav ca 3200 hektar är produktiv skogsmark. Människor har sedan lång tid tillbaka levt av naturen i Dubblabergen, vilket syns bland annat genom gamla fångstgropar, tjärdalar och spår efter eldhärdar. Ekoparken är dessutom ett mycket viktigt renbetesområde och har under lång tid nyttjats av samer.