Utbildning mot diskriminering

Nu ska arbetsgivare i Kiruna bli bättre på att motverka etnisk och religiös diskriminering. Det hoppas diskrimineringsombudsmannen, DO, som under tre dar i nästa vecka, ska utbilda arbetsgivare som ingår i nätverket Kirsam. Både Kiruna kommun och de större arbetsgivarna ingår i det här nätverket, och DO vänder sig till runt 90 chefer och lokala fackliga företrädare.

I- och med utbildningen ska deltagarna få bättre kunskap om hur man bedriver ett långsiktigt arbete mot etnisk och religiös diskriminering.