Inget brandflyg än trots brandrisk

I nuläget råder det mycket hög eller extremt hög brandrisk i länet men trots det skickas inte brandflygen upp. Anledningen är enligt räddningstjänsten att det finns två olika brandriskprognoser som de tittar på.

Brandrisken är mycket hög i Norrbotten och på sina håll extremt hög. Men trots det kommer inte något brandflyg skickas upp. Anledningen är att det finns två olika brandriskprognoser som ligger till grund för när brandflyget ska skickas upp.

Det är den jourhavande räddningschefen i beredskap som bedömer brandrisken och sedan beslutar om det behövs brandflyg.

Planerna var att brandflyget skulle börja veckan efter midsommar men om det fortsätter att vara torrt och bedömningen görs att det behövs tidigare så har länsstyrelsen, som bestämmer, gett sitt godkännande. Även de som ska utföra den, frivilliga flygkåren, är beredda att göra det tidigare om det behövs.

Invånare tar ett större ansvar
Efter förra sommarens stora och svåra skogsbränder är det många som bryr sig och vill ta ansvar så att de inte ställer till någon skada.

- Väldigt många ringer och har frågor kring om de får elda och hur de ska gå tillväga. Det är jättebra att de tar kontakt med räddningstjänsten, säger Patrik Bylin som är räddningschef i Luleå.          

Många samtal till SOS
I takt med att det pågår planerade hyggesbränder blir SOS helt nerringda av oroliga länsinvånare. 

Under fredagen fick de ta emot 50 samtal som följd av det och de meddelar att det under lördagen kommer att pågå två hyggesbränder i Pajala kommun, i Aareavara och Salmijervi.